24. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması

Şiddet ve ayrımcılığın evrensel ve etik normları tehdit ettiği modern dünyada, hoşgörü duygusu her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır. Karikatür de hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer almaktadır. Bu düşünceden hareketle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bugün dünyada “Karikatürlerin Oscar”ı olarak bilinmektedir.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Glen Baxter (İngiltere) başkanlığını yaptığı seçici kurulda: Latif Demirci (Türkiye), Selçuk Demirel (Türkiye), Peter De Seve (ABD), Aristides Esteban Hernandez Guerrero (Küba), Hüsamettin Koçan (Türkiye), Tan Oral (Türkiye), Julian Pena Pai (Romanya) ve Nario Yamanoi (Japonya) yer aldı.