1. Uluslararası Simavi Karikatür Yarışması

Şiddet ve ayrımcılığın evrensel ve etik normları tehdit ettiği modern dünyada, hoşgörü duygusu her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır. Karikatür de hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer almaktadır. Bu düşünceden hareketle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bugün dünyada “Karikatürlerin Oscar”ı olarak bilinmektedir.

Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Arda Gedik (Türkiye) başkanlığını yaptığı seçici kurulda: Semih Balcıoğlu (Türkiye), Robert Blechmann (ABD), Adolf Born (Çek Cumhuriyeti), Ali Ulvi Ersoy (Türkiye), Horst Haitzinger (Avusturya), Roy Raymonde (İngiltere) ve Nehar Tüblek (Türkiye) yer aldı.

Getiriliyor...